Atatürk

Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Faaliyet Raporu

Belediyemizin 2016 yılına ait faaliyet raporunu indirmek için tıklayınız.

Köroğlu

Kardeş Belediyemiz

Tarihçe

TARİH

        Malazgirt Savaşı ile Anadolu’ya gelen Oğuz Türklerinin Kayı boyundan bir bölümü 1074-1076 yıllarında Dörtdivan ve çevresine yerleşmişlerdir. Yerleştikleri yerlere Oğuz boylarına özgü isimler vermişlerdir. Bu durumu İlçemizdeki köylerin isimlerinde sıkça görmek mümkündür. (Adakınık, Dülger, Bünüş, Çalköy, Cemaller, Çardak, Göbüler, Gücükler…) Dörtdivan’ın bir yerleşim birimi olarak kurulmasının 1197’de I. Alaaddin Keykubat zamanında olduğu tahmin edilmektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde, Sultan I. Alaaddin Keykubat’ın Bolu Beyi iken fethettiği dağlarda Divan kösü çaldırdığı, bu nedenlede bu yerlere “DİVAN” denildiği yazmaktadır. Bu yerlerin önce 7 adet olduğu, fakat bunlardan 3’ünün küçük olduğu için kapatılıp 4’ünün kaldığı ve bu yüzden de adının “DÖRTDİVAN” olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Ankara Savaşı’nda yenilen Osmanlı ordusunun geri çekilmesi sırasında Timur’un Ordusu tarafından takip edilmiş, Gerede ve Dörtdivan halkı Osmanlı askerlerini savun narak Osmanlıların yeniden toparlanmasında önemli rol oynamıştır.

         Halk şairi Köroğlu İlçemiz Aşağısayık Köyü Hesinler mahallesinde doğmuştur. Yine Dörtdivan, Bolu’nun Bağımsız Mutasarrıflık olduğu dönemde 39 kazadan biri idi. Daha sonra Gerede’ye bağlı bir nahiye olmuştur. Bu durum 1990 yılına kadar sürmüştür. 09.05.1990 tarih ve 3644 sayılı Kanunla ilçe olmuştur.

COĞRAFYA

           Bolu İli’nin doğusunda yer alan ilçemizin doğusunda Gerede, batısında Bolu, Kuzeyinde Yeniçağa, güneyinde ise yine Gerede ve Bolu toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 284 km2 alana sahiptir. Dörtdivan ilçesi 40’-50’-00’ kuzey paralelleri ile 32’-10’-12’ doğu meridyenlerinin kesiştiği yerdedir. İlçemizde rakım 1167 m.dir. Kuzey Anadolu Sıradağları, Ilgaz tepesinden batıya doğru ikiye ayrılarak uzanırlar. Bu sıradağların güney kolu ilçenin güneyinde Ankara ile Dörtdivan tabii sınırlarını çizer. Doğu batı doğrultusunda uzanan bu sıradağlara Benli ve Kütüklü adı verilir. Bu sıradağların devamını teşkil eden Köroğlu Dağları da ilçenin güneybatısından hafif bir yay çizerek kuzeye doğru uzanırlar ve ilçenin batı tabii sınırlarını çizerler. Bu dağların en yüksek tepesi Köroğlu Tepesi olup, 2378 m.dir. Köroğlu Dağları volkanik dağlardır. Dörtdivan ilçesi yerleşim yerleri ve tarımsal alanlar genelde düzlük ve ovalıktır. Bu nedenle de yerleşim birimleri birbirine çok yakındır. İlçemiz en önemli akarsuyu Köroğlu Dağlarının doğu yamacında iki kol halinde çıkıp, Dörtdivan Ovasında birleşen, Gerede Ovası ortasından batı-doğu doğrultusunda akan, Çankırı topraklarından sonra Zonguldak topraklarından Filyos Çayı’na karışarak Karadeniz’e dökülen Ulusu çayıdır. Ulusu çayı ilçemiz sınırları içerisinde Sorkun, Yalacık, Düğer dereleri  ile beslenmektedir.

 

 NÜFUS DURUMU


           284 km2’lik bir alana sahip olan ilçemiz 8’i mahalle 24’ü köy olmak üzere toplam 32 idari birimden oluşmuştur. 2014 yılı Genel Nüfus tespitine göre İlçe merkezinin nüfusu 2835, köylerin toplam nüfusu ise 3692 olarak tespit edilmiş olup, toplam nüfus 6527’dir.

 İDARİ DURUM

             İlçe merkezi Çavuşlar ve Kadılar Mahallesi adıyla 2 mahalleden oluşmuşken 08.05.2005 tarihinde yapılan halk oylamasında Adakınık, Bayramlar, Çitler, Deveciler, Hacetler ve Kargıbayramlar köyleri de İlçe Belediyesine katılmayı kabul etmiştir. Bu katılım İlçe Belediye Meclisinin 06.06.2005 tarihinde aldığı karar ile kesinleşmiş ve yeni Belediye sınırları Valilikçe onaylanmıştır.

 

SOSYAL DURUM

 

İlçe halkı genelde Türkmen'dir. Aralarındaki her türlü sosyal ilişkiler çok canlı ve sıkı bir bağlılık arz etmektedir. Örneğin; gerek ilçe merkezinde gerekse köylerde yapılan düğün, nişan ve cenaze törenleri çok büyük bir katılımla yapılmaktadır. İlçe halkının çoğu köylerde oturmakta olup, tarım,orman ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

 

EĞİTİM VE KÜLTÜR

 

Kastamonu Salnamesinden edinilen bilgilere göre 1700 yılında yapılıp, I.Cihan savaşına kadar Tedrisata devam eden Gerede ve Dörtdivan Medreselerinin olduğu haber verilmektedir. Bu medreselerde büyük alimler yetişmiştir. Dörtdivan İlçesinde ibtidaiyye İlkokul mektebi (1909) yılında merkez ve Doğancılar’da 1926'da Cemaller ve Ortaköy de öğretime başlamıştır. Ay rica Dörtdivan da 1968 yılında orta öğretime geçilmiş olup, bunun yanında 1989 yılında ise lise öğrenimi başlamıştır.

 

İlçede 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında son durum aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI GENEL DURUMU

 

Dörtdivan

Ana Sınıfı Toplamı

İlköğretim Okulları Toplamı

 

Okul

Derslik

Öğrenci

Öğretmen

Okul

Derslik

Öğrenci

Öğretmen

 

2

2

26

3

2

20

250

24

 

Dörtdivan

Ortaokul Toplamı

 

 

Okul

Derslik

Öğrenci

Öğretmen

  

 

2

15

270

29

  
  

Dörtdivan

Anadolu  Lisesi

Çok Proğramlı Anadolu Lisesi

 

Okul

Derslik

Öğrenci

Öğretmen

Okul

Derslik

Öğrenci

Öğretmen

 

1

10

130

16

1

9

51

11

 

            Örgün Eğitim Kurumlarının toplam okul sayısı 9, toplam derslik sayısı 56, toplam öğrenci sayıları 764, toplam öğretmen sayıları ise 80. Taşımalı öğretim durumu ise 4 adet taşıma merkezine 39 yerleşim biriminden 431 öğrenci 27 araçla taşınmakta olup, taşınan öğrencilere İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca öğle yemeği verilmektedir. İlçede 4+4+4 eğitim uygulaması başarılı bir şekilde devam etmektedir.

 

İlçe Halk Eğitim Merkezi faaliyetlerine 1992-1993 yılında başlanmıştır. Günümüze kadar halıcılık,nakış,giyim,boyala ve bilgisayar dalında kurslar açılarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Ayrıca Halk Eğitim bünyesinde Çok Programlı Lisenin atölyesinde hizmetini devam ettirmekte olan Döner Sermayeli Ağaç İşleri Atölyesi faaliyetlerini sürdürmektedir.

2014-2015 öğretim yılında ilçede Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'lu bünyesinde 31 kurs açılmıştır.Kurslarda 204 Bayan,634 Erkek olmak üzere toplam 840 kişi kurs almıştır.

2014-2015 ÖĞRETİM YILI KURS ÇİZELGESİ

 

EKONOMİK DURUM

            Dörtdivan İlçesi öteden beri tarımla uğraşan bir yöre olup, arpa, buğday, patates yetiştiriciliği yapılmaktadır. Çiftçilere alternatif ürün olarak bedelsiz yem bitkisi tohumluğu dağıtımı yapılmış olup

              ilçe ekonomisine katkıda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da yapılmaktadır. Son 18 senedir broiler türü et tavukçuluğu yapılmaktadır. İlçede broiler kümes adeti 174 olup, yıllık toplam kapasitesi 1.700.000'dir. Büyükbaş hayvan sayısı 7491, küçükbaş hayvan sayısı 6950 adettir. İlçede arı potansiyeli gittikçe azalmakta olup, 2010 yılı itibariyle ilçe merkezi ve köylerde 600 adet kovan mevcuttur.

 

İlçeye bağlı 10 köyde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve ilçe merkezinde 1 adet Tarım Kredi Kooperatifi mevcuttur. Kooperatiflere bağlı 33 yerleşimde 1626 kayıtlı ortak mevcut olup, çiftçimize tohumluk, kimyevi gübre, zirai alet, zirai makine, zirai mücadele ilaçlan tüketim ve pazarlama, akaryakıt ve yedek parça, hayvan alımı ile nakit para konularında yardım etmektedirler.

 

İlçede 1 adet Merkez Sağlık Gurup Başkalığı Tabipliği mevcuttur. Sağlık hizmetlerini 4 doktor, 1 Tıbbi sekreter, 1 Hemşire, 2 Ebe,  4 ATT. ve 2 şoför ile yürütülmektedir. İlçede 2 adet eczane mevcuttur.

ASAYİŞ ve GÜVENLİK

 

İlçede asayiş ve güvenlik Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Amirliği tarafından sağlanmaktadır. Asayiş ve güvenlikten sorumlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliğinin ihtiyaç ve sorunları olmayıp, sorumluluk bölgelerinde kamu düzenini korumakta, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaktadırlar.

 İLÇEMİZİN TOPRAK YAPISI ve ARAZİ VARLIĞI

           İlçemiz ve bağlı köylerinin büyük bir bölümü düz verimli bir araziye sahip olup,toprakyapısı killi ve tınlıdır. Sulanabilecek tarım arazisi alanı 29.400 dekardır. Bunun içinden sulanan alan ise 11.100 dekardır.
          Toplam arazi varlığı 284.000 dekar olup, bunun 80.050 dekarı (%28.19) tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Geriye kalan arazinin 196.780 dekarı (%69.29) ormanlık ve fundalık, 4.130 dekarı (%1.45) çayır ve mera, 3.040 dekarı (%1.07) tarım dışı amaçlarla kullanılmaktadır.

YAYLALARIMIZ

           İlçemizin merkez mahalleleri de dahil olmak üzere hayvancılık yapan tüm yerleşim birimlerin de yaylacılık halen yapılmaktadır. Yılın 3 ay gibi bir kısmı (Mayıs- Haziran-Temmuz ) ayları yaylalarda geçer. Karapınar yaylası gibi kışlak tabir edilen yaylalarımız da mevcuttur.

Sonraki: İklim
Başkan

 

HASAN UZUNOĞLU

BELEDİYE BAŞKANI

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
11.12.2017 DÖRTDİVAN BELEDİYESİ' NE AÇIK İHALE USULÜ İLE AKARYAKIT ALIMI İHALESİ
Tarih: 17/11/2017
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine gö... Devamını oku...
HACER DEMİRER VEFAT ETTİ. 15/11/2017
Tarih: 15/11/2017
Hacer DEMİRER vefat etti. Adaköy Köyü' nden Hacer DEMİRER Hakkın Rahmetine kavuştu... Devamını oku...
BAŞKAN UZUNOĞLU DOĞALGAZ İÇİN GÖRÜŞMEYE GİTTİ
Tarih: 14/11/2017
BAŞKAN UZUNOĞLU DOĞALGAZ İÇİN GÖRÜŞMEYE GİTTİ Belediye Başkanımız Hasan UZUNOĞLU... Devamını oku...
CEZMİ OFLAZ vefat etti. 14.11.2017
Tarih: 14/11/2017
Cezmi OFLAZ vefat etti.  Eski Dörtdivan Sağlık Ocağı personellerinden Cezmi OFLAZ Hak... Devamını oku...
Durmuş SOYKAN vefat etti. 14.11.2017
Tarih: 14/11/2017
Durmuş SOYKAN vefat etti.  Çetikören Köyü' nden Durmuş SOYKAN Hakkın R... Devamını oku...
STAR ÇUVAL FABRİKASI(SENTETİK DOKUMA)' NA ELEMAN ALINACAKTIR!!!
Tarih: 13/11/2017
STAR ÇUVAL FABRİKASI(SENTETİK DOKUMA)' NA ELEMAN ALINACAKTIR!!! İlçemiz Dülg... Devamını oku...
BAŞKAN UZUNOĞLU’ NUN ANKARA TEMASLARI
Tarih: 13/11/2017
BAŞKAN UZUNOĞLU’ NUN ANKARA TEMASLARI  Belediye Başkanımız Hasan UZUNOĞLU, Ankara tema... Devamını oku...
BEYPİLİÇ A.Ş'YE ELEMAN ALINACAKTIR!!!
Tarih: 13/11/2017
BEYPİLİÇ A.Ş'YE ELEMAN ALINACAKTIR!!! Beypiliç A.Ş’ nin kesimhane tesisleri... Devamını oku...
İLÇEMİZE TARIMSAL SANAYİ ALANI KAZANDIRIYORUZ
Tarih: 10/11/2017
              İLÇEMİZE  TARIMSAL SANAYİ ALANI ... Devamını oku...
ULU ÖNDER SAYGI VE MİNNETLE ANILDI
Tarih: 10/11/2017
ULU  ÖNDER  SAYGI  VE  MİNNETLE ANILDI     Türkiye C... Devamını oku...

   Tüm haberler
İstatistikler
Toplam: 259132
Aktif: 4
Bugün: 424
Dün: 509
Bağlantılar

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Omnportal